Skolprojekt - Snacka cancer

Uppgiften var att skapa ett informationshäfte till den som precis fått ett cancerbesked, samt ett informationshäfte till anhöriga. Målgruppen var unga vuxna, 16-30 år, som i dagens cancervård faller mellan stolarna då ingen information riktar sig till dem.
Fokus var på rätt tonalitet i både text och bilder.
Boken = grupparbete tillsammans med en klasskompis. Copy av mig.

Appen = indiviuell fortsättning på samma uppgift

Skolprojekt - kommunlogga

Individuell uppgift där vi skulle göra om en kommunlogga. Antingen uppdatera befintlig eller välja ett helt nytt spår. Jag valde Torsby kommun och ville genom deras egna "Sveriges sydligaste fjällnatur/vildmark" belysa den stora möjligheten att enkelt ta sig till naturupplevelser så som vandring, skidåkning, skidtunnel och annat friluftsliv samtidigt som centrum med allt som behövs också finns där.

Texter

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

För samarbeten, jobbförfrågningar eller bara vanliga kärleksbrev: